Elastyczny PVC jest powszechnie stosowany w budownictwie jako izolacja przewodów elektrycznych lub podłóg w domach, szpitalach, szkołach i innych obszarach, w których sterylne środowisko jest priorytetem, aw niektórych przypadkach jako zamiennik gumy. Sztywne PCV stosuje się również w budownictwie jako rury do instalacji wodno-kanalizacyjnych i do bocznic.

Niektóre z najważniejszych cech tworzywa sztucznego PVC obejmują jego stosunkowo niską cenę, odporność na degradację środowiska oraz twardość. Takie właśnie są kurtyny z pasów PCV. Polichlorek winylu jest materiałem „termoplastycznym” – co z całą pewnością jest ogromną zaletą dla każdego użytkownika. Główną przydatną cechą tworzyw termoplastycznych jest to, że można je ogrzać do temperatury topnienia, schłodzić i ponownie ogrzać bez znaczącej degradacji. Zamiast spalania termoplasty takie jak upłynniona polipropylen, dzięki czemu można je łatwo formować wtryskowo, a następnie poddać recyklingowi. Natomiast termoutwardzalne tworzywa sztuczne można ogrzewać tylko raz. Kurtyny paskowe mają sporo zalet, właśnie dlatego są pożądane przez osoby, które są solidne i doświadczone w tym temacie.

Polecamy: kurtyna paskowa.